حساب های پم

 

محتوا

 

نمادنام بروکرحساب پمتعداد حساب پمحداقل واریز سرمایه گذارحداقل واریز پروایدربررسی و ثبت نام
بروکر آلپاریبروکر آلپاریدارد500$50$100بررسیثبت نام
ای یو اس گلوبالبروکر ای یو اس گلوبالدارد450$100 $100 بررسیثبت نام
nordfxبروکر نورد اف ایکسدارد-$100 $100 بررسیثبت نام
بروکر capitalextendبروکر کپیتال اکستنددارد-$500 $500 بررسیثبت نام
ORBEXبروکر اوربکسدارد-$10$1000بررسیثبت نام
fiboبروکر فیبوگروپدارد-$1$300بررسیثبت نام
ایکس چیفبروکر ایکس چیفدارد-$100$100بررسیثبت نام
ifcبروکر آی اف سی مارکتسدارد-$1 $100 بررسیثبت نام
0
مقایســه

0 آیتم

مقایسه بروکر
مقایسه بروکر
مقایسه بروکر
مقایسه بروکر